• boeken via een adviseurs

    Show You The World

    DE community voor de reisbranche

  • boeken via een adviseurs
  • boeken via een adviseurs

DISCLAIMER

ReisAmbassadeur.nl is een onderdeel van The Travel Club, YourTravel en United Travel.

Kamer van Koophandel

Franchiseorganisatie The Travel Club staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59901152. Franchiseorganisatie YourTravel staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59901152. Franchiseorganisatie United Travel staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59901152.

Inhoud

De doorReisAmbassadeur verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ReisAmbassadeur.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. ReisAmbassadeur.nl en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. ReisAmbassadeur.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door ReisAmbassadeur.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van ReisAmbassadeur.nl.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van ReisAmbassadeur.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing. 

ANVR SGR

ANVR SGR

Aangesloten bij de ANVR Aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden Aangesloten bij Calamiteitenfonds

© www.showyoutheworld.nl
Onderdeel van The Travel Club, YourTravel en United Travel

CONTACT

Showyoutheworld.nl
Postbus 252
4100 AG Culemborg
T: 088-4450140

Webdesign & realisatie:
Reclamebureau Scriptus Design

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF: